Millainen on sinun haavekuvasi?

Tietosuojaseloste

Laadittu 19.12.2020

1. Rekisterin pitäjä

Esteettinen hoitola HaaveKuva
Y-tunnus 1150762-4
Osoite: Vuoreksen puistokatu 96, 33870 Tampere
Puhelin: 040 354 1003
Sähköposti: mirja.hede@haavekuva.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Esteettinen hoitola HaaveKuva
Mirja Hede
Osoite: Vuoreksen puistokatu 96, 33870 Tampere
Puhelin: 040 354 1003
Sähköposti: mirja.hede@haavekuva.fi

3. Rekisterin nimi

Hoitola Haavekuvan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen ylläpito, mahdollisen äkillisen ajanvarauksen peruuntumisen ilmoittaminen

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, asiakkaan puhelinnumero ja/tai asiakkaan sähköpostiosoite, tiedot mahdollisista allergioista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas

7. Tietojen säännön mukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on tallennettu tietokoneelle, joka on suojattu salasanalla ja joka sijaitsee lukitussa tilassa. Asiakasrekisteristä ei ole manuaalista versiota.

9. Tarkastusoikeus

Hoitola HaaveKuvan asiakkaalla on niin halutessaan oikeus tarkistaa asiakasrekisterinsä tiedot. Tästä tulee tehdä tarkastuspyyntö joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tiedon korjaamista. Vaatimus tulee tehdä joko sähköpostilla, puhelimitse tai kirjallisesti.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet